a

A százéves toronyi embernél

Mondjátok meg Mukinak, hogy már nem találkozunk és minden jót kívánok neki!

Így szólt az öreg toronyi Nagy János, amikor rosszul lett és kórházba vitték. Kilencven év bizony nagy idő és ki tudja, visszajön-e az ember ebben a korban ilyen útról.

De visszajött szerencsére és azóta is át-átballag hűségesen régi barátjához, akit ő Mukinak becéz.

Muki bácsi, azaz rendes nevén idős Kondics István, nevezetes ember Toronyban, ebben a kis Vas megyei községben. Február 19-én tölti be századik esztendejét, s belép a százegyedikbe. Itt lakik a fiánál, „ifjabb” Kondics Istvánnál, aki jóval túl van a hatvanon. Kondics bácsinak egyébként 2 gyermeke, tíz unokája, s jelenleg 9 dédunokája él.

Muki bácsi annak idején nem vált be katonának. — Azért volt az — meséli —, mert már 12—13 éves koromban nehéz munkára fogtak az uradalomban. Nagyon erős legényekkel együtt hordtam a „trágot”, s hogy le ne dobjam, odakötöttem a fogójához gurtnival a csuklóm. Hát nem is ejtettem el a terhet, de az inaim meghúzódtak.

Kondics bácsi különben frissen emlékszik mindenre. Élénken él emlékében a „nyikorgó” hangú Trugli-uraság, Gránicz Péter, a káromkodós ispán és Víg János, a begyulladós első béres, az urak hajcsárja, meg apósa, a „táncos kertész”, akinek kevés volt a toronyi három kocsma, ha mulatni kezdett.

A 100 éves öreg paraszt 10 éve még dolgozó tagja volt a falu termelőszövetkezetének és most is állandóan érdeklődik a tsz dolgairól.

Az asztalon ott van előtte a Szabad Föld és a Vas Népe, amelyet rendszeresen olvas és a rádió, amelyet szívesen hallgat. Csak egy kicsit erősebbre hangolja, mert a hallása már gyengülni kezd.

— Nem untam meg az életet és szeretnék még élni pár esztendőt — búcsúzik. Most más az élet, mint volt az én időmben. Hej, ha én dolgozni tudnék, megmutatnám a tsz-ben a fiataloknak. . . Dehát én már nyugdíjas vagyok. . .

Aztán bölcs nyugalommal rágyújt egy cigarettára és derűsen hallgatja 90 éves komáját, aki valami régi közös emléket idézget, vissza a múltból…

T. F

Szabad Föld, 1961. október 22.

Képünk Torony község monográfiájából való, az archív felvételen a 100 éves Kondics István (balról) látható Nagy Jánossal.

Ötven éve szentelték pappá

Kuli, sufni, kis vityilló