a

Közel hetvenmillió forintot nyert a toronyi önkormányzat a község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztésére

Európai Uniós forrás segítségével a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésére kerül sor Torony községben, a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00039 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 A települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati kiírására benyújtott projekt 69,85 millió Forint támogatásban részesült, a megvalósítás helyszíne: 9791 Torony, Maros u. hrsz 650., Ojtózi u. hrsz 581. A beruházás megvalósításának ideje: 2021.03.16-2023.06.25.

Torony Község Önkormányzata által benyújtott projektjavaslat fő célja a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése. A csapadékvíz elvezető rendszer beavatkozás nélkül nem képes eljuttatni a csapadékvizeket a befogadóba. Egy-egy nagy intenzitású csapadék nyomán jelentős víz folyik le elöntve az utcákat, épületeket, közműveket.

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára a helyi vízkár-veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti káresemények megelőzése érdekében. A felhívásban szereplő tevékenységek megvalósításával cél a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek árvíz-, belvíz, és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.

Közreadta: Toronyiránt.eu

“Jézus útján igyekeztem szolgálni mindenkit” – Elbúcsúzott a hívektől dr. Perger Gyula plébános

Közel kilencszázezer forintot nyert pályázaton az asszonykórus